PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRÍ VIỆT

Phần mềm quản  lý ngân hàng đề thi Trí Việt hỗ trợ Giáo viên trong

công tác ra đề thi để kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh


Trí Việt Ra Đề

Ra đề thi

- Cho phép người sử dụng dễ dàng khởi tạo ra các đề thi theo từng khối lớp, môn học, dạng câu hỏi và mức độ.

- Ra đề nhanh chóng, linh hoạt, khoa học, đúng chuẩn, chính xác và chất lượng.

- Cập nhật đầy đủ, dễ dàng.

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về biểu mẫu đề thi, ma trận đề, đáp án theo quy định của ngành giáo dục.

- Ra đề thi theo 3 cách: Trộn đề thi từ file gốc, Trộn đề lấy ngẫu nhiên, Trộn đề chọn từng câu.

- Bộ dữ liệu tham khảo đồ sộ, hàng chục nghìn câu hỏi cho tất cả các môn học.

Quản lý ngân hàng đề thi

- Quản lý ngân hàng đề khoa học.

- Giáo viên có thể linh hoạt phân chia, bố trí môn học theo từng chuyên đề kiến thức khác nhau theo thời gian, chương bài hoặc theo chủ đề kiến thức.

- Mỗi câu hỏi được đánh giá mức độ và phân chia theo các tiêu chí đánh giá: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo.

- Quản lý khung kiến thức: Giáo viên có thể linh hoạt phân chia, bố trí môn học theo các chuyên đề kiến thức khác nhau. 

- Giáo viên có thể quy định chuẩn kiến thức cho từng câu hỏi đưa vào ngân hàng đề.

- Cập nhật ngân hàng câu hỏi: Soạn từng câu hỏi trực tiếp trên cửa sổ chương trình. Tất cả các dạng câu hỏi đều được định dạng sẵn trên giao diện giúp cho việc soạn thảo câu hỏi trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng.

An toàn cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo an toàn và chất lượng của bộ dữ liệu ngân hàng câu hỏi, phần mềm Trí Việt sử dụng 2 cơ chế:

     + Xác thực người dùng.

     + Sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Cơ chế xác thực người dùng:

  • Cung cấp các tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng phần mềm.
  • Chỉ được người cấp quyền và mật khẩu mới vào sử dụng được phần mềm.

- Cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu

  • Chỉ sao lưu 1 số chuyên đề cần thiết
  • Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu về trạng thái ban đầu.