PHẦN MỀM HỖ TRỢ THI TRỰC TUYẾN LANTEST

Đổi mới phương pháp thi cử 
thi cử trực tuyến, Online nhanh chóng


LanTest

Hệ thống tổ chức thi phòng máy

- Hệ thống tổ chức thi phòng máy theo hệ thống khép kín từ khâu: Làm đề - Tổ chức thi - tổng hợp báo cáo.

- Chuẩn bị nhanh chóng, đơn giản.

- Đáp ứng nhiều trường, dễ dàng sử dụng.

- Tổ chức thi chặt chẽ khoa học.

- Có giải pháp cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

- Báo cáo chi tiêt, đầy đủ, trực quan bằng biểu đồ và xuất ra nhiều định dạng file.

Đổi mới phương pháp thi

- Đổi mới trong phương pháp thi từ truyền thống sang thi trên máy.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong ngành giáo dục.

- Biết được kết quả sau khi nộp bài.

- Đánh giá học sinh chính xác, công bằng.

- Đổi mới phương pháp thi, phương pháp dạy.

- Luyện tập phương pháp thi phòng máy đáp ứng cho kì thi đại học.

- Khắc phục một số hạn chế của phương pháp thi truyền thống.

- Khai thác hiệu quả ngân hàng đề.