PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRỰC TUYẾN INTEST

Quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến
hỗ trợ soạn thảo, lưu trữ đề thi một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi


Intest

Hỗ trợ đắc lực trong quá trình thi cử

- Hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi chất lượng, phù hợp, thao tác đơn giản.

- Là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình kiểm tra, đánh giá và đổi mới thi cử.

- Ngân hàng đề được bố trí một cách khoa học.

- Ngành giáo dục có được hệ thống ngân hàng câu hỏi chất lượng, phù hợp để sử dụng cho các cấp học.

- Thao tác đơn giản, người sử dụng dễ dàng tạo ra được bộ đề thi theo yêu cầu.

- Toàn ngành giáo dục đều có thể tham gia xây dựng, khai khác, sử dụng tài nguyên câu hỏi từ hệ thống môt cách dễ dàng.

- Nhập câu hỏi đơn giản (theo form có sẵn).

Quản lý dữ liệu

- Chức năng phân quyền linh hoạt.

- Quản lý hệ thống câu hỏi khoa học.

- Huy động được tất cả các đơn vị trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi.

- Dễ dàng hơn trong phát động, đôn đốc, kiểm soát,.. trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi.

- Khai thác tối đa đường truyền Internet tốc độ cao.

- Mỗi đơn vị có quyền lấy dữ liệu trong vùng cho phép để sử dụng trộn đề thi.

- Chức năng phân quyền linh hoạt, mềm dẻo theo từng chức năng đơn vị.

- Hệ thống quản lý câu hỏi khoa học theo: Khối -  Lớp -  Môn học - Chuyên đề - Câu hỏi và theo 4 mức độ chuẩn của bộ giáo dục: Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao.