PHẦN MỀM HỖ TRỢ SOẠN GIẢNG TRÍ VIỆT

Dễ dàng tạo bài giảng lên lớp bao gồm 
mô phỏng bài giảng, các tương tác, câu hỏi trắc nghiệm, các dạng hình vẽ, đồ thị ...


Trí Việt Soạn Giảng

Bản đồ tư duy

- Là công cụ mạnh để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp hay phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lượt đồ phân nhánh.

- Rõ ràng, dễ dàng thay đổi, tùy chỉnh.

- Giúp tăng khả năng nhận biết hình ảnh, khả năng liên hệ, liên kết các dữ liệu với nhau.

- Trí Việt thiết kế bộ công cụ vẽ bản đồ tư duy như một tính năng mở rộng của phần mềm, giúp giáo viên dễ dàng tạo ra các bản đồ tư duy.

- Giáo viên có thể sử dụng tính năng này để tạo ra một bài lên lớp hoàn chỉnh hoặc chỉnh sửa công cụ bản đồ tư duy như công cụ trợ giúp một phần trong cả tiến trình bài giảng của mình.

Câu hỏi tương tác

- Hỗ trợ các dạng câu hỏi như:

  • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
  • Câu hỏi điền khuyết
  • Câu hỏi ghép đôi.
  • Câu hỏi đúng sai.
  • Câu hỏi gạch chân.

- Câu hỏi tương tác giúp giáo viên tạo ra các câu hỏi tương tác đa dạng về hình thức hỏi và trả lời câu hỏi. 

- Cung cấp đầy đủ tính năng multimedia như hình ảnh, âm thanh, video, flash... nhằm mục tiêu kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh, tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp học sinh hiểu bài dễ hơn và sâu hơn.

Thư viện bài giảng

- Thư viện bài giảng được bố trí theo cấu trúc: Khối lớp - Môn học - Chuyên đề - Bài giảng một cách khoa học , rõ ràng.

- Thư viện bài giảng được cung cấp với số lượng bài giảng và tương tác, hình ảnh, hình vẽ khó phong phú.

- Thư viện mô phỏng bài học với các hiện tượng tự nhiên, vật lý, sinh học. lịch sử, trò chơi sinh động và hấp dẫn.

- Thư viện hình vẽ giáo dục với các hình vẽ kĩ thuật không gian theo từng chủ đề, môn học được cung cấp sẵn hoặc người dùng có thể tùy chỉnh, tạo mới theo ý mình.

- Giáo viên có thể chủ động bố trí thư viện bài giảng theo khối lớp, môn học, chuyên đề hoặc bài giảng tùy thích hoặc có thể sử dụng ngay các tư liệu bài giảng có sẵn của phần mềm.

- Chức năng thư viện bài giảng cũng giúp giáo viên chia sẻ dữ liệu bài giảng cho nhau một cách dễ dàng.

- Thư viện phong phú với: 

  • Thư viện bài giảng khoảng 2.000 bài giảng.
  • Thư viện tương tác khoảng 1.500 tư liệu.
  • Thư viện hình ảnh, hình vẽ khó cho tất cả các khối lớp và các môn học.