Flip book element

Phần mềm quản lý tuyển sinh trực tuyến OES

Giá: Liên hệ

Phạm vi triển khai Sở GD&ĐT
Bản quyền thuộc Hương Việt Group
Tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Phần mềm đánh giá xếp loại cán bộ ,giáo viên, nhân viên CSA 4.0

Giá: Liên hệ

Phạm vi triển khai Nội vụ | Sở/Phòng GD&ĐT | Trường học
Bản quyền thuộc Hương Việt Group
Tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Phần mềm quản lý cơ sở vật chất

30,000,000

Phạm vi triển khai Sở/Phòng GD&ĐT | Trường học
Bản quyền thuộc Hương Việt Group
Tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Phần mềm quản lý thư viện trí việt lib 4.0

40,000,000

Phạm vi triển khai

Sở/Phòng GD&ĐT; Trường học

Bản quyền thuộc

Hương Việt Group

Tư vấn khách hàng 

0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến IN.TEST25

40,000,000

Phạm vi triển khai Sở/Phòng GD&ĐT  | Trung tâm đào tạo | Cá nhân
Bản quyền thuộc Hương Việt Group
Tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Hệ thống đào tạo trực tuyến CLS

Giá: Liên hệ

  • Khách hàng quan tâm Đại học,Cao đẳng; Sở/Phòng nội vụ; Doanh nghiệp; Đơn vị có nhu cầu đào tạo nội bộ
    Bản quyền thuộc Hương Việt Group
    Số điện thoại tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu EDM 4.0

499,000,000

Khách hàng quan tâm

Sở/Ban/Ngành |Trường học | Cơ quan tổ chức | Doanh nghiệp

Bản quyền thuộc

Hương Việt Group

Số điện thoại tư vấn khách hàng 

0904191387 – Email: [email protected]

 

Đọc tiếp

Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục

Giá: Liên hệ

Phạm vi triển khai Sở/Phòng GD&ĐT, Trường khối phổ thông từ Mầm non đến THPT
Bản quyền thuộc Hương Việt Group
Tư vấn khách hàng  0904191387 – Email: [email protected]
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.