Phần mềm soạn giảng Elearning ( avina authoring tools )- Bản Standard

7,990,000

 • Khách hàng quan tâm

  doanh nghiệp, cá nhân, tập thể, đơn vị sản xuất, cơ quan hành chính,Cấp sở giáo dục, cấp phòng giáo dục, trường khối phổ thông cấp 1, cấp 2 cấp 3, cao đẳng, trung cấp,đại học, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm đào tạo, doanh nghiệp, đào tạo chứng chỉ, Trường khối phổ thông, Trung tâm đào tạo, doanh nghiệp đào tạo, Giáo viên, Chuyên viên đào tạo, Chuyên gia …

  Bản quyền thuộc

  Hương Việt Group

  Số điện thoại tư vấn khách hàng

  0983868399